Základy projekčnej tvorby

Novostavby

Obráťte sa na mňa pri navrhovaní stavby Vášho nového domu. Záleží len na Vás, či sa o svoje sny a predstavy podelíte s architektom a umožníte mu, aby pre Vás vytvoril Váš ideálny svet. Priestor, v ktorom bude všetko prispôsobované Vám. Iba 100%-ná dôvera v myšlienky, predstavy a skúsenosti architekta pri jeho tvorbe a následne jeho prítomnosť na mieste stavby po celú dobu výstavby je základná podmienka úspešnej realizácie vášho domu. Len pokiaľ architekt kontroluje realizáciu jeho návrhu osobne, Vaše spoločné dielo bude v konečnej fáze naplno dýchať Vašimi myšlienkami a predstavami a rovnako predstavami architekta....

(Sú to predsa Vaše peniaze a za ne predsa chceme Vaše dielo. Nie jedenkrát sa výsledok skazil práve jeho nedbalou realizáciou...!!!)

 

Rekonštrukcia, revitalizácia, obnova

Pred zahájením projektu rekonštrukcie alebo obnovy existujúcej stavby realizujem prieskum, presné zameranie tejto stavby a okolitého neoddeliteľného prostredia. Až potom je možné, podľa získaných podkladov a predstáv o konštrukcii, pristúpiť k samotnému ideovému návrhu a následne aj projektu. No aj v tomto prípade sa snažím o čo najprijateľnejšie skĺbenie mojich predstáv s Vašimi požiadavkami. Individuálny prístup je zárukou toho, že konečný výsledok bude vyzerať presne tak, ako chceme obaja...:-)